Werkwijze
Onze werkwijze is helder en transparant en gericht op het systematisch oplossen van uw vraagstuk.

Onze werkwijze is in 4 fasen te onderscheiden:

(1) Voornemen
(2) Plannen
(3) Uitvoeren
(4) Controle
Helder en transparant
In iedere fase vindt evaluatie plaats voor wat betreft de voortgang in de fase, en ten opzichte van de vorige fase. Hierdoor ontstaat een gesloten, maar belangrijker, zelflerend systeem dat zorgt voor optimale oplossing van uw vraagstuk.

Nagtzaam Consultancy onderscheidt zich, doordat zij in iedere fase haar diensten kan inzetten. Zelfs als andere fasen reeds doorlopen zijn door andere partijen.

Echter, om de beste resultaten te boeken heeft het onze voorkeur om vanaf de eerste fase(n) betrokken te zijn bij uw vraagstuk. Hierdoor is de kans kleiner dat bepaalde kanten van uw vraagstuk onderbelicht blijven in de beginstadia. Tevens kan er in de uitvoerings-, en controlestadia op de juiste ondergrond verder worden gebouwd.

Per fase ontvangt u een overzicht van de probleemstelling en de te verrichten werkzaamheden, alsook een inschatting van de te maken uren in een duidelijke offerte.